ҚБМ өкілдері HR-форумға қатысты

0

2016 жылғы 4 шілде күні, құрамында Вице-президент Р.Мақашев, Кәсіподақ төрағасы Т.Көбен, Жас мамандар кеңесінің төрағасы А.Тайыров бар Компания өкілдері «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ ұйымдастырған «Адам капиталы – трансформация cәттілігінің кепілі» HR-форумына қатысты. 

Форумның негізгі мақсаты–қатысушыларға Трансформация бағдарламасының жайы, жүзеге асырылған өзгерістер туралы, сондай-ақ адам ресурстарын басқару жөніндегі алдағы жоспарлар туралы айту. Форум барысында «Самұрық-Қазына» ҰӘАҚ» АҚ Басқарма Төрағасы Ө.Шөкеев, «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ Басқарма Төрағасы С.Мыңбаев, «ҚМГ» АҚ Адам ресурстарын басқару жөніндегі басқарушы директоры С.Әбденов және т.б. сөйлейді. 

Сөйлеушілер өз баяндамаларында жаңа жағдайдағы компанияның табысты қызмет етуі үшін жүйелік өзгерістер қажеттігін, атап айтқанда, жаңа операциялық модельге көшу қажеттігін айтты. Бұл жағдайда «ҚМГ» АҚ директорлар кеңесі арқылы басқарылатын портфельдік инвестор тұжырымынан бас тартып, өндірістік активтерді белсенді операциялық басқару жүйесіне көшуге тиіс болады. 

Бұл ретте, ҚМГ жаңа операциялық моделі жекелеген қолдау процестерін жүзеге асыратын Ортақ қызмет көрсету орталығын құруды көздейді. HR-қызметінің (адами ресрустарды басқару) жаңа корпоративтік мәдениетті құрудағы маңызды және жауапты рөлі туралы да айтылды.  Жаңа операциялық жүйе қызмет тиімділігін арттыруды, қызметтің қайталануын болдырмауды, қабылданатын шешімдердің жылдамдығы мен тиімділігін бағамдайды. 

Представители КБМ приняли участие на HR-форуме

4 июля 2016 г. Представители Компании в составе Вице-президента Макашева Р.Б., Председателя Профсоюза Кобен Т., Председателя Совета молодых специалистов Таирова А. приняли участие в HR-форуме «Человеческий капитал – залог успеха трансформации», организованного АО НК «КазМунайГаз».

Основная цель форума – рассказать участникам о сути Программы трансформации, проведенных преобразованиях, а также о дальнейших планах в части управления человеческими ресурсами.В ходе форума выступили Председатель Правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» Шукеев У.Е., Председатель Правления НК КМГ Мынбаев С.М., Управляющий директор по управлению человеческими ресурсами НК КМГ Абденов С.С. и другие. 

В своих докладах спикеры рассказали, что для успешного функционирования компании в новых условиях необходимы системные изменения, а именно переход на новую операционную модель управления, согласно которой НК КМГ должен отказаться от концепции портфельного инвестора, управляющего активами через советы директоров, и перейти к активному операционному управлению производственными активами. При этом новая операционная модель КМГ предусматривает создание Общего центра обслуживания, который будет осуществлять отдельные поддерживающие процессы. Было отмечено о важной и ответственной роли HR-служб в построении новой корпоративной культуры. Новая операционная модель предполагает повышение эффективности деятельности, исключение дублирования функционала, увеличение скорости и эффективности принимаемых решений.

 

Дата публикации:
0

Просмотры: 8850

Поделиться:

Комментарии:

0
лет на
нефтяном рынке
0
миллионов
тонн нефти
0
штатных
сотрудников
0
охват
рабочих сил